Je kunt je niet meer inschrijven voor dit webinar

Energietransitie en Participatie, Democratie in Actie en Nationaal Programma RES 

De Energietransitie en Participatie
Hoe kun je als volksvertegenwoordiger en bestuurder ervoor zorgen dat iederéén een stem heeft in de Energietransitie? Dus ook de “zachte stemmen” en het “stille midden”?  Hoe krijgt de opgehaalde input een plek in het democratische proces? En hoe zit dat nu met 50% lokaal eigendom? Democratie in Actie en het Nationaal Programma RES organiseren hiervoor het webinar  “De Energietransitie en participatie” . Sprekers uit het veld geven antwoord op de vragen die er spelen rondom participatie en de RES.
 
Het webinar is interessant voor alle bestuurders en volksvertegenwoordigers van de decentrale overheden; raadsleden, statenleden, AB-leden, griffiers en iedereen die betrokken is bij de totstandkoming van de RES en participatie. Vooraf en tijdens het webinar kunnen vragen gesteld worden. Er is een team van experts beschikbaar om de vragen te beantwoorden.
In de RES, Regionale Energiestrategie, staat hoe een regio invulling geeft aan de afspraken uit het Klimaatakkoord. Het gaat om de afspraken die gemaakt zijn aan de sectortafels voor Elektriciteit en Gebouwde omgeving. De regio's bestaan uit gemeenten, provincies en waterschappen. In 30 regio's werken zij samen met maatschappelijke partners, netbeheerders, ondernemers en inwoners aan een plan waarin de volgende 3 onderdelen worden beschreven:
  • de opwekking van duurzame elektriciteit;
  • de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en;
  • de benodigde opslag en energie infrastructuur.
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de RES 1.0 wordt vastgesteld door de volksvertegenwoordigende organen. Op dit moment zijn de regio’s druk bezig met participatietrajecten en de vormgeving van het besluitvormingsproces in aanloop naar juli 2021. De volksvertegenwoordigers hebben hierbij een belangrijke rol.


Duur

1 uur

Je kunt het webinar volgen vanaf je computer, tablet of telefoon.

Deel dit webinar